Blog > Komentarze do wpisu
A teraz znów temat główny debaty mającej polepszyć Polskę..
Jaki temat? Ano Smoleńsk. Tym razem to trotyl jest ulubioną zabawką mediów, tych samych co udają, że nie ma np. tematów opisanych przeze mnie. Wydawać by się mogło, że są bardzo medialne (w końcu dziennikarzem w jakimś sensie jestem i mam nosa): fałszowanie dowodów czy też sposób zniszczenia samolotu 101. Nic z tych rzeczy: media są kolekcjonerami tytułów naukowych z właściwych stron. Nie masz dojścia - to cię nie ma.

Tak więc przypominam to, co napisałem po Konferencji Smoleńskiej (tylko nasi w Ameryce zrozumieli, że to jest istotne):

http://eksploatyka.blox.pl/2012/10/Konferencja-smolenska-Warszawa-22-pazdziernika.html

http://www.progressforpoland.com/artykul/naukowe-falszowanie-dowodow-w-sprawie-smolenskiej

Niszczenie samolotu 101 wg naukowców.

Wszystkie inne media i siły polityczne po prostu mają polecenie udawać, że tego nie ma. Nawet były przypadki wstępnego zainteresowania., ale potem... rozpływało się.

Ale niech żywi nie tracą nadziei: trzeba powtarzać i rozpowszechniać. Nie zgadzamy się na to, żeby osoby opłacane z naszych podatków tak się zachowywały i jeszcze twierdziły, że to nauka. Żeby trotylem rozsadzać naród na kawałki.I tyle!

Wszystkie konflikty produkują osoby przekraczające granice swoich kompetencji eksploatacyjnych. Tak na stanowiskach kierowników eksploatacji, naukowców, polityków, jak i redaktorów. Jakoś nie znalazł się żaden bohaterski redaktor, co by opisał szczegółowo sposób niszczenia samolotu tak, aby brednie o eksplozjach dalej nie mogły być emitowane. Za to bohaterami ogłoszono  tych, co bohatersko ględzą o trotylu. Często powołując się na ww. konferencję. Ale chyba dość już tego. piątek, 07 grudnia 2012, aph521

Polecane wpisy

Komentarze
2012/12/08 06:46:08
To jest skandal, że naukowcy biorą udział w uzasadnianiu za wszelką cenę czyjeś działalności polityczno-awanturniczej. Gołą księżniczkę jednak uważa się za istotniejszą!
-
Gość: Rafał Wodzicki, *.adsl.inetia.pl
2012/12/08 18:46:47
§ 4. Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię lub tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu określonym w § 1,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
-
Gość: Rafał Wodzicki, *.adsl.inetia.pl
2012/12/08 18:49:28
art. 234
Kto, przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych czynów zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
-
Gość: Rafał Wodzicki, *.adsl.inetia.pl
2012/12/08 18:50:13
art. 235
Kto, przez tworzenie fałszywych dowodów lub inne podstępne zabiegi, kieruje przeciwko określonej osobie ściganie o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne albo w toku postępowania zabiegi takie przedsiębierze,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
-
Gość: jankra, *.centertel.pl
2012/12/08 20:22:25
Mimo wszystko nadal stoję na stanowisku, że katastrofa smoleńska to był wypadek przy pracy.
Jak każdy wypadek czy to zbiorowy czy indywidualny jest wtedy wypadkiem przy pracy kiedy spełnione są trzy warunki:
1. Ma to związek z wykonywaną pracą
2. Było to zdarzenie nagłe
3. Było spowodowane czynnikiem zewnętrznym.

Odpowiadam.
1. Miało to charakter związany z pracą - ponieważ diotyczyło urzędników, którzy w ramach przedsiębiorstwa jakim jest RP byli delegowani do uczestnictwa w uroczystości upamiętniającej katastrofę smoleńską.
2. Było to zdarzenie nagłe związane z katastrofą środka transportu jakim był samolot.
3. Przyczyną zewnętrzną była mgła, której właściwości spowodowały, że środek transportu jakim był samolot utracił właściwości sterownicze.

Za jak każdy wypadek zbiorowy odpowiada Dyrektor Zakładu Pracy. Tym Dyrektorem był ówczesny prezydent Rosji Mikołaj Miedwiediew.

Oczywiście odpowiedzialność ogranicza się tylko do zdjęcia Pana Dyrektora ze stanowiska.

Natomiast kwestią otwartą jest kto spowodował, że mgła, która zalegała nad lotniskiem miała takie właściwości?!

-
2012/12/09 07:56:25
Niewątpliwie był to i wypadek przy pracy. Tylko czy ten dyrektor to Miedwiediew? Samolot był nasz i nasi się napracowali swoim zaniechaniem, aby doprowadzić do tej katastrofy. Jakby nie wiedzieli, że na lipnym lotnisku i z takimi pasażerami się nie ląduje w ten sposób.
-
Gość: Rafał Wodzicki, *.adsl.inetia.pl
2012/12/09 20:07:33
Art. 212. § 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości,które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności,
podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.
(C) WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Katalog-blogow.pl